Fundacija Mima, ustanova za mlade upe

Fundacijo Mima, ustanovo za mlade upe (v nadaljevanju: Fundacija Mima) sta ustanovila Mima Jaušovec in Humanitarno društvo Rotaract klub Maribor z namenom štipendiranja in financiranja mladih športnikov, ki so potrebni finančne pomoči, starostne kategorije do 18 let iz Republike Slovenije z namenom usmerjanja mladih k vrhunskem ali kakovostnem športu.

Merila dodeljevanja sredstev so oblikovana na način, da so sredstva namenjena socialno šibkejšim mladim športnikom, ki se s športom ne ukvarjajo profesionalno ampak imajo interes po športni vadbi a imajo pomanjkanje finančnih sredstev za ukvarjanje s športom (nakup osnovne športne opreme; financiranje udeležbe na tekmovanju; financiranje športne vadbe; …).

Fundacija Mima skladno s Pravilnikom o štipendiranju in financiranju mladih obetavnih športnikov podeljuje sredstva v enkratnem znesku v višini 250,00 EUR. Obseg finančnih sredstev v aktualnem razpisu je 4.000,00 EUR.

Pogoji za pridobitev finančnih sredstev so naslednji:

• Da športnik v koledarskem letu do razpisa še ni dopolnil 18 let,
• da ima družina športnika šibek socialni status,
• da je državljan Republike Slovenije,
• da ima v Republiki Slovenije stalno prebivališče,
• da je športno aktiven v šolskih oziroma obšolskih dejavnostih ali športnem društvu oziroma klubu.

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci pisno predložiti izpolnjeno in podpisano vlogo za prijavo (priloga razpisa) in naslednjo dokumentacijo:

• dokazilo o starosti, prebivanju in nacionalnosti (npr. fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista),
• fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev ali skrbnikov,
• priporočilo učitelja športne vzgoje in (ali) trenerja,
• priporočilo starša ali skrbnika, ki opredeli razloge za pridobitev podpore in namena koriščenja podpore.

V razpisanem roku prispele vloge obravnava komisija. Na podlagi vloge in strokovnega mnenja komisije, o (ne)dodelitvi finančnih sredstev, s sklepom odloči Uprava Fundacije Mima. Rok za izdajo sklepa je 30 dni po zaključku razpisa.

Zadnji dan za oddajo pisnih vlog je 9. november 2018.

Pisne vloge pošljite na naslov: Fundacija Mima, ustanova za mlade upe, Glavni trg 8, 2000 Maribor, s pripisom: za razpis fundacije.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na ga. Nina Kirič, preko elektronske pošte: ninak.kiric@gmail.com.

Podrobnejše informacije:
Pravilnik o štipendiranju in financiranju mladih obetavnih sšportnikov
Razpis za prijavo na razpis fundacije
Vloga za prijavo na razpis fundacije

mima_podpis